aktualności

Cykl koncertowy Kwartetu Śląskiego

„Północ - Południe”

NOSPR, Sala kameralna

Sezon 2015/2016

Muzyka kameralna zyskała szczególną rangę w czasach klasycyzmu wiedeńskiego. Wśród wszystkich gatunków kameralnych pozycję najwyższą zajął kwartet smyczkowy. Johann Wolfgang Goethe napisał niegdyś, że słuchając kwartetu Mozarta odniósł wrażenie, jakby przysłuchiwał się bystrej rozmowie czterech osób. W rzeczy samej, kwartet jest gatunkiem „demokratycznym”. Odwołuje się do argumentu oraz inteligencji, stroni od efektu czysto zewnętrznego.

Od tamtej epoki – drugiej połowy XVIII wieku – niewiele się zmieniło. Owszem, kwartety kolejnych 250 lat przeszły wielką ewolucję, zgodną z rytmem zmian, jakim podlegała cała muzyka i kultura Zachodu. Tym niemniej – nawet w świecie, w którym zanikła instytucja mieszczańskiego salonu –  gatunki kameralne wciąż służą wypowiedzi bardzo osobistej, będąc zarazem najwyższym probierzem kompozytorskiego rzemiosła.

Cykl „Północ - Południe” wprowadzi słuchaczy w świat fascynujący a mało znany. Muzyka Południa i Północy (Europy i Ameryki) wchłonęła barwy miast, krajobrazów i ich mieszkańców. Na koncertach cyklu te dwa bieguny spotkają się. Będzie to wyprawa w nieznane, bo muzyka tych obszarów geograficznych nie kojarzy się w pierwszej kolejności z twórczością kameralną. Południe to wszak przede wszystkim śpiew, taniec, opera. Zaś północ, dużo później zaznaczająca swą obecność w muzyce, wydała oryginalną twórczość symfoniczną.

A jednak utworów kameralnych z tych kręgów nie brakuje. W cyklu „Północ – Południe” zabrzmią rzadko wykonywane dzieła kompozytorów znanych i na nowo odkrywanych. Repertuar obejmie epokę romantyzmu, wieku XX i współczesności.

Każdy koncert poprzedzony będzie prelekcją przybliżającą utwory danego wieczoru.   

 

Marcin Trzęsiok 

 

Koncerty

02 wrzesień 2014

Koncerty