aktualności

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
CYKL KONCERTÓW KWARTETU ŚLĄSKIEGO
NOWA SIEDZIBA NOSPR sezon 2014/15

 

Muzyka kameralna zyskała szczególną rangę w czasach klasycyzmu wiedeńskiego. Wśród wszystkich gatunków kameralnych pozycję najwyższą zajął kwartet smyczkowy. Johann Wolfgang Goethe napisał niegdyś, że słuchając kwartetu Mozarta odniósł wrażenie, jakby przysłuchiwał się bystrej rozmowie czterech osób. W rzeczy samej, kwartet jest gatunkiem „demokratycznym”. Odwołuje się do argumentu oraz inteligencji, stroni od efektu czysto zewnętrznego.
Od tamtej epoki – drugiej połowy XVIII wieku – niewiele się zmieniło. Owszem, kwartety kolejnych 250 lat przeszły wielką ewolucję, zgodną z rytmem zmian, jakim podlegała cała muzyka i kultura Zachodu. Tym niemniej – nawet w świecie, w którym zanikła instytucja mieszczańskiego salonu – pozostaje kwartet wypowiedzą bardzo osobistą a zarazem najwyższym probierzem kompozytorskiego rzemiosła.


Cykl „Między Wschodem a Zachodem” wprowadzi słuchaczy w świat kwartetu smyczkowego od jego wiedeńskich początków po naszą współczesność. Zrobi to jednak w szczególny sposób: pokazując dwa geograficzne skrzydła tego gatunku. Skrzydło zachodnie, dobrze ugruntowane w tradycji, kojarzone bywa często z tzw. muzyką „czystą”. Skrzydło wschodnie, rozwijające się zwłaszcza w XX wieku (w muzyce kompozytorów urodzonych i żyjących za żelazną kurtyną), wprowadza narrację inną, o wiele silniej związaną z okolicznościami życia prywatnego i politycznego.


W cyklu tym, prócz kwartetów, usłyszymy także kwartety „rozszerzone” o inne instrumenty (do kwintetu, sekstetu) a nawet o dźwięki emitowane z głośników.
W ramach każdego z koncertów znajdzie się także krótka prelekcja, która przybliży publiczności prezentowane utwory.

Marcin Trzęsiok

 

I. KONCERT 2 październik 2014
1. Krzysztof Meyer - XIV Kwartet smyczkowy (prawykonianie)
2.Dymitr Szostakowicz – VIII Kwartet smyczkowy op. 110
3.Istvan Marta – Doom. A Sign
4.Steve Reich – WTC 9/11 na taśmę i kwartet smyczkowy

 

II. KONCERT 22 Listopada 2014
1. Andrzej Panufnik – II Kwartet smyczkowy
2. Wolfgang Amadeusz Mozart – Kwintet klarnetowy A-dur KV 581
Bartosz Pacan - klarnet

 

III. KONCERT 20 grudnia 2014
1. Charles Ives – I Kwartet smyczkowy
2. Silvestrov – Quartetto Piccolo
3. George Crumb – „Black Angels” na elektryczny kwartet smyczkowy

 

IV. KONCERT 17 styczeń 2015
1. Vladimir Martynov – Schubert – Quintet (Unfinished).
2. Franz Schubert – Kwintet smyczkowy C-dur D. 956
Roberto Trainini - wiolonczela


V. KONCERT 21 lutego 2015
1. Sofia Gubajdulina – Reflections on the Theme B-A-C-H
2. Anton Bruckner – Kwintet altówkowy
Piotr Szumieł - altówka

 

VI. KONCERT 21 marca 2015
1. Arvo Paert – Summa, Psalom, Da nomine Pacem
2. Józef Haydn – “Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” op. 51
Mirosław Neinert - aktor

 

VII. KONCERT 26 kwietnia 2015
1. W.A. Zołotariow – III Sonata na akordeon solo
2. Arnold Schoenberg – „Verlaerte Nacht” na sekstet smyczkowy
Daniel Lis – akordeon, Elżbieta Mrożek - Loska - altówka
Adam Krzeszowiec - wiolonczela

 

VIII. KONCERT 23 maja 2015
1. Gija Kancheli – „Night Preyers” na taśmę i kwartet
2. Nicolas Medtner – Kwintet fortepianowy op. posth.
Mateusz Borowiak – fortepian

 

IX. KONCERT 20 czerwca 2015
1. Gustav Mahler – Kwartet fortepianowy
2. Alfred Schnittke – Kwartet fortepianowy
3. Mieczysław Weinberg – Kwintet fortepianowy
Piotr Sałajczyk - fortepian

 

Prowadzenie koncertów: Marcin Trzęsiok

Koncerty

02 wrzesień 2014

Koncerty